Od 2008 roku pracuję online

Alternatywą CV jest Resume. Cechą charakterystyczną tego, pochodzącego z USA, dokumentu jest zwięzłość. Resume „zmusza” nas do umieszczania tylko najważniejszych i adekwatnych informacji, i to na jednej stronie A4. Taka zwięzła prezentacja ułatwia odbiór i skraca czas, co jest niewątpliwym atutem dla rekrutera.
Obecnie resume staje się coraz bardziej popularne w Europie. Tym samym, aby się wyróżnić, powstaje konieczność tworzenia tego dokumentu wg coraz wyższych standardów.

Oto najważniejsze reguły:

  • musi zmieścić się na jednej stronie, dodatkowa strona dopuszczalna jest w przypadku naprawdę bogatego doświadczenia
  • obowiązuje zasada skupiania się na najświeższych doświadczeniach i wypisywania faktów w kolejności odwrotnej do chronologicznej
  • dane osobowe ograniczamy do podania: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, ewentualnie adresu www
  • zamieszczamy zdanie pozycjonujące z informacją o jakie stanowisko się staramy (jest to coś jak cel zawodowy)
  • zamieszczamy profil kompetencyjny czyli krótką charakterystykę nas samych – pisaną w oparciu o fakty
  • kolejne kategorie: „Doświadczenie zawodowe”, „Wykształcenie”, „Umiejętności”, można też stworzyć dodatkowe kategorie pod dany profil stanowiska
  • pisząc w języku angielskim używamy czasu przeszłego do faktów przeszłych, np. do wcześniejszych stanowisk pracy. Czasu teraźniejszego używamy natomiast opisując fakty aktualne, np. obecne stanowisko pracy
  • używamy „czcionki” od 10 do 14 pkt., unikamy pochylenia tekstu, nie używamy przekreśleń i podkreśleń
  • nie używamy linii, nie wstawiamy obrazów (chyba, że zdjęcie, gdy staramy się o pracę w Polsce), nie stosujmy zaciemniania
  • aplikując do pracy w Polsce na koniec dodajemy klauzulę o zgodzie na przetwarzanie naszych danych osobowych

Czy te informacje były wystarczające? Jeśli potrzebujesz wiedzieć więcej, daj znać w komentarzach.

Powiązane wpisy:

Najlepszy kandydat do pracy czyli o headline w CV

Urzeknij rekrutera przez profil zawodowy w CV

Jak zabrać się do napisania CV?