Od 2008 roku pracuję online

Zastanawiasz się:

 • Jak zarządzać w zespole rozproszonym w zakresie pracy zdalnej w związku z obecną sytuacją spowodowaną korona-wirusem
 • Jak zorganizować pracę zdalną, realizować zadania i pracować efektywnie w stresie, lęku związanym z pandemią

Zapraszam do skorzystania ze szkolenia on-line.

Na szkoleniu poruszymy takie wątki jak:

1. Rola technologi(zacji) w rozwoju organizacji oraz kompetencji pracowniczych

 • Dlaczego praca zdalna, to nie tylko rozwiązanie na „tu i teraz”, a przyszłość
 • Jak wykorzystać sytuacje nagłego przejścia na pracę zdalną do rozwoju i lepszej pozycji na rynku
 • Technologia a efektywność – korzyści, wyzwania, rozwiązania

2. Przegląd i dobór kluczowych rodzajów narzędzi do pracy zdalnej

 • Jakie są rozwiązania technologiczne i które kiedy stosować 
 • Dobór technologii w zależności od:

A) ilości zaangażowanych stron

B) pilności, złożoności sprawy

C) rodzaju zadania do wykonania

3. Kluczowe zasady zdalnej komunikacji 

 • Expose lidera w trudnych sytuacjach
 • Problemy w komunikacji pod wpływem stresu i lęku w biznesie – jak ich unikać w zdalnej rozmowie, podczas spotkań czy w korespondencji itd. – Etykieta komunikacji online
 • Schematy zarządzania w stresie – jaki system pracy/rozliczania przybrać, by zwiększyć szanse na terminowe wykonanie zadań
 • Organizacja spotkań online – Jak umawiać i prowadzić spotkania – plan idealnego spotkania online

4. Zdrowe praktyki w pracy online

 • Jak zminimalizować lęk, stres w pracy zdalnej podczas pandemii
 • Zasady związane z higieną pracy online
 • Organizacja pracy zdalnej: jak planować pracę, wybierać priorytety, balansować pracę z życiem osobistym bez uszczerbku dla powierzonych zadań

Prowadzenie – Izabella Wojtaszek, Magister Psychologii, Trener biznesu

Izabella od 11 lat pracuje w 99% zdalnie prowadząc autorskie szkolenia, coaching i doradztwo związane z tworzeniem WYMARZONEGO ŻYCIA zawodowego. Współpracuje z klientami z całego świata, w tym na stałe z firmą zarządzaną zdalnie z USA i Belgii.

Brzmi jak coś czego potrzebujesz? Skontaktuj się z iw@pracanawymiar.pl