Od 2008 roku pracuję online

Być może słyszałeś o tym, że w Portugalii wprowadzono ostatnio nowe przepisy dotyczące kultury pracy. Ich celem jest przywrócenie balansu praca-życie – zakłóconego przez pandemię. Okazuje się, że zakazano  pracodawcom kontaktowania się z pracownikami w celach zawodowych po godzinach pracy. 

Jak sytuacja wygląda w Polsce? Czy granice pracowników są przekraczane? Co możemy zrobić, aby zwiększać równowagę pomiędzy życiem prywatnym a pracą? 

Dowiedz się z rozmowy do udziału, w której zaprosił mnie program Pytanie na Śniadanie. 

Przejdź do materiału – Regulacje dotyczące godzin pracy pracowników działających zdalnie.