Od 2008 roku pracuję online

Chcesz osiągnąć maksimum możliwości?

Jak najmniejszym wysiłkiem?

W najkrótszym możliwym czasie?

Zacznij pracować, wykorzystując wiedzę o optymalnym biologicznym rytmie dnia do poszczególnych prac!

Okazuje się, że ignorowanie wiedzy o rytmie dnia może mieć wręcz śmiertelne skutki w pracy.

Oto kilka przykładów wynikłych z badań nad wpływem rytmu dnia na wyniki pracy (za D. H. Pink):

  • Pacjent otrzyma trzykrotnie częściej śmiertelną dawkę znieczulenia…
  • Gastrolog znajdzie podczas kolonoskopii mniej polipów…
  • Internista zaleci o 26 procent częściej niepotrzebny antybiotyk, przyczyniając się do rozwoju odpornych na antybiotyki superbakterii….
  • Pielęgniarki i pozostałe osoby z personelu opiekuńczego umyją ręce przed kontaktem z chorymi o 10 procent rzadziej, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo spowodowania u pacjentów różnych infekcji, których nie mieli w momencie przybycia do szpitala…

…po popołudniu, w przeciwieństwie do poranka.

Tak! Wszystko to dzieje się o wiele częściej po południu niż rano. Branża medyczna w większości wykonuje heroiczną pracę, jednak również popełnia błędy, co naraża pacjentów na szczególne niebezpieczeństwo. Powyższe efekty są typowe dla większości placówek medycznych. 

Nieodpowiedni moment dnia ma też negatywne konsekwencje w innych zawodach, branżach oraz zadaniach.

Efekt dotyczy nawet zarządzających najwyższego szczebla z wszelkich branż podczas spotkań o najwyższą stawkę.

Jeśli zarządzający prezentują wyniki inwestorom po południu, to wpływa to negatywnie na wyniki sprzedaży na giełdzie, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy wyniki prezentowane są rano. Zostało to określone na podstawie analiz ponad 26 tysięcy telekonferencji z inwestorami w ponad 2100 spółek w trakcie sześciu i pół roku.

Niesamowite! Myślimy, że przygotowanie i kompetencje zawodowe zagwarantują, że będziemy mieć pod kontrolą takie rzeczy jak nasza chronopsychologia, a tu takie sytuacje!

Warto więc w naszych karierach wziąć pod uwagę nie tylko CO, JAK, Z KIM, ale również KIEDY robimy to, co robimy

REKOMENDACJA: Jeśli masz ważną rozmowę w pracy, w której musisz wywrzeć dobre wrażenie, to zwykle warto przeprowadzić ją rano. Nawet jeśli jesteś tzw. sową. 

Czy każda praca powinna być wykonywana jak najwcześniej rano?

Nie!

Kiedy najlepiej pracować?

To zależy od rodzaju pracy, poszczególnych zadań, chronotypu. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Masz pytania czy komentarze do tego tekstu? 

Napisz pod tym artykułem. Chętnie się zapoznam i wezmę pod uwagę podczas kolejnych publikacji w temacie.