Od 2008 roku pracuję online
 Od wczoraj oficjalnie jestem również certyfikowanym coachem umiejętności managerskich!
To było bardzo rozwojowe miesiące! Właściwie rok, bo wtedy oficjalnie zaczęłam ten proces.
Musiałam opanować olbrzymią ilość metod zarządzania dla managerów. Metod nie byle jakich, bo opartych na dowodach z badań naukowych, czyli takich które są potwierdzone jako niezwykle skuteczne i sprawdzające się w wielu sytuacjach.
Bardzo się cieszę, że teraz będę mogła pomagać już nie tylko jako mentor w karierze, doświadczony rekruter, psycholog czy trener biznesu, ale również jako coach w szeroko rozumianym zarządzaniu i przywództwie.
Umiejętność zdobywania pracy na odpowiednim poziomie, to podstawa (im wyżej w hierarchii, tym mniej ofert). Jednocześnie managerowie, którzy już zdobyli odpowiednią rolę napotykają na co dzień na wiele wyzwań. Nie zawsze mają wsparcie organizacji w rozwoju, a nawet jeśli mają, to niejednokrotnie potrzeba doraźnie dodatkowego wsparcia coacha managerskiego jako osoby obiektywnej i neutralnej ze znajomością szerszej perspektywy i dodatkowych narzędzi itp..
Cieszę się, że odtąd mogę jeszcze bardziej wspierać managerów, bo uważam, że mają szczególną rolę. Managerowie mają niezwykłą pozycje, by swoją codzienną pracą pomagać innym osiągać ich cele: organizacji, współpracownikom, klientom, podwładnym…
Jak zarządzający są spełnieni w swojej pracy, to lepiej ja wykonują, co może się przekładać na wskaźniki biznesowe organizacji. Są też lepszymi szefami i mogą tym samym pomagać swoim pracownikom bardziej się spełniać. Wierzę, że w ten sposób tworzymy lepszy świat nie tylko pracy.
Jeśli chcesz rozwinąć większe kompetencje w zarządzaniu, to daj znać. Chętnie cię wesprę. Indywidualnie lub z ramienia organizacji, w której pracujesz. Tak Twojej własnej firmy, jak i tej w której pracujesz. Kontakt do mnie jest tu.