Od 2008 roku pracuję online

Z moich obserwacji wynika, że tematyka dobrostanu psychicznego, w tym odporności mentalnej coraz częściej interesuje nie tylko pracowników, co działy HR, pracodawców i przedsiębiorców.

To bardzo dobry znak, bo już sama odporność psychiczna może nam pomóc radzić sobie lepiej nie tylko z wyzwaniami życia codziennego, co z wyzwaniami w pracy. Poza tym jesteśmy całością i nie jest tajemnicą, że trudności w życiu prywatnym wpływają na pracę, a te zawodowe na życie osobiste.

Dlatego bardzo ucieszyło mnie, że kolejnym tematem, o którym mogłam porozmawiać w „Pytaniu na Śniadanie” była odporność mentalna właśnie.

Z nagrania możesz się dowiedzieć:

  • co to jest odporność psychiczna,
  • co dokładnie składa się na twardość psychiczną (hardiness),
  • jak radzić sobie z emocjami.

Zobacz rozmowę.

Tak jak wspomniałam w programie odporność psychiczna, to jest zespół cech i umiejętności, także aby ją wypracować potrzeba znacznie szerszego i głębszego rozumienia tematu.

Jeśli zależy Ci na wzmocnieniu odporności w sprawach zawodowych, to polecam zacząć przede wszystkim od zgłębiania aspektu twardości, o którym mówiłam w programie. Koncepcja twardości została opracowana przez Suzanne C. Kobasa w wyniku badania zarządzających w trudnej sytuacji jaką była duża restrukturyzacja związana ze zwolnieniami, zmianą obowiązków i innymi sytuacjami stresującymi.

W badaniu wyłoniono trzy Cechy, które wyróżniały osoby lepiej radzące sobie ze zmianą, czyli:

  • Control (Kontrola),
  • Commitment (Zaangażowanie),
  • Challange (Wyzwanie).

Nieco szerzej omówiłam te 3 C w nagraniu.

Kolejni badacze dodali do tego czwarte C, czyli:

  • Confidence (Pewność siebie).

Rozwój tych cech pozwala wzmocnić się w kontekście zawodowym.

W programie jeszcze mówiłam o metodzie ABC do zarządzania myślami.

A na Facebooku jako bonus przygotowałam jedno z uniwersalnych ćwiczeń do budowania odporności na co dzień. Znam je ze sprawdzonego naukowo programu do rozwoju rezyliencji. Sprawdź.

Jeśli interesuje Cię ten temat nie wahaj się go zgłębić bardziej, a nawet prosić o dalsze wsparcie.